Panorama

Thursday, 1 May 2014

Lois & Huw

Llongyfarchiadau mawr i Lois a Huw a briododd yng nghapel Tabernacl, Dolgellau Ddydd Iau diwethaf, gan ddilyn ym Mhortmeirion.  Gwasanaeth bychan, a chriw bach o deulu yn dystion - ond golau GWYCH trwy'r dydd!  Dyma rywfaint o lunia' i aros pryd.


© Geraint Thomas 2014 Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved
No comments:

Post a Comment