Panorama

Thursday, 28 June 2012

Bethan & Kevin

Llongyfarchiadau mawr i Bethan a Kevin ar eu priodas yn Eglwys Santes Fair, Llanfairpwll Ddydd Sadwrn.  Cafwyd cyfle i dynnu llunau ng Nghastell Caernarfon ar y ffordd i Meifod, a thynnu lluniau tu mewn i'r castell y tro yma.

Fel arfer, detholiad byr o'r lluiau sydd yma - bydd y set gyflawn i'w gweld ar y brif wefan maes o law.

Pob hwyl i'r ddau ar eu mis mel.
Geraint Thomas 2012 Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved