Panorama

Saturday 11 June 2016

Nat & Dafydd

Llongyfarchiadau mawr i Nat a Dafydd a briododd yn ddiweddar yng Nghapel Sion, Glynceiriog, gan ddilyn ym Mlas Isaf, Corwen.  Dyma 'chydig o luniau i aros pryd.

© Geraint Thomas, Panorama 2016 - Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved