Monday, 7 April 2014

Olwen & Arthur

Llongyfarchiadau mawr i Olwen ac Arthur a briododd ddydd Sadwrn yn yr 'Outbuildings', Bodowyr, Llangaffo.  Priodas fechan, anffurfiol, ac er gwaetha'r glaw roedd yr hen 'sgubor yn llawn hwyl.  Dyma 'chydig o luniau i aros pryd.© Geraint Thomas, Panorama 2014 - Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved


Monday, 31 March 2014

Catherine & Ian

Llongyfarchiadau i Catherine ac Ian a briododd yng ngwesty Seiont Manor Ddydd Sadwrn - a phob hwyl i'r ddau ar eu mis mel yn Kenya.  Dyma gasgliad o lunia' i aros pryd.

Congratulations to Catherine and Ian who got married on Saturday at Seiont Manor near Caernarfon, and all the best on honeymoon in Kenya (brings back memories!).  Here's a few images to keep you going.© Geraint Thomas. Panorama 2014 - Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved