Monday, 21 July 2014

Sian & Geraint

Llongyfarchiadau mawr i Sian a Geraint ar eu priodas Ddydd Sadwrn yn y niwl a'r glaw yn Nant Gwrtheyrn. Er y tywydd roedd teimlad hudolus yn y Nant - ac roedd pawb mewn hwyliau da.

Dyma gasgliad o luniau o'r diwrnod - mwynhewch!
Hawlfraint Geraint Thomas, Panorama - Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved