Panorama

Tuesday, 16 September 2014

Elen & Morien

Llongyfarchiadau mawr i Elen a Morien a briododd yn ddiweddar yng Nghapel Aberhosan ger Machynlleth, gan ddilyn yng ngwesty Rhiw Goch, Trawsfynydd.  Diwrnod braf arall - a dull anarferol o deithio - lori enfawr yn cael ei gyrru gan Morien!  Pob hwyl i'r ddau, a mwynhewch y llunia'!© Geraint Thomas, Panorama 2014 - Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved