Panorama

Wednesday, 8 October 2014

Nancy & Kevin

Llongyfarchiadau mawr i Nancy a Kevin o  Queensland, Awstralia a briododd Ddydd Sadwrn yng Nghapel y Rhos, Llanrug gan ddilyn yn y Clwb Iotio yng Nghaernarfon.  Erbyn hyn mae'r ddau yn ol yn Awstralia - felly dyma 'chydig o lunia i gofio Cymru.

Congratulations to Nancy & Kevin from Queensland, Australia on their wedding at Capel y Rhos, Llanrug and the RWYA Yacht Club in Caernarfon on Saturday.  By now the happy couple are back in Oz, so here's a few memories of Wales.


© Geraint Thomas, Panorama 2014 - Cedwir Pob hawl - All Rights Reserved
Tuesday, 30 September 2014

Erin & Dylan

Llongyfarchiadau mawr i Erin a Dylan a briododd yn eglwys Llangefni ddydd Sadwrn, gan ddilyn yng Ngwesty Bae Trearddur - ac eto cafwyd diwrnod braf ac amser da,  Fel arfer dyma gasglad bychan o luniau i aros pryd - mwynhewch!
© Geraint Thomas, Panorama 2014 - Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved