Panorama

Tuesday, 17 February 2015

Sandra & Mike

Llongyfarchiadau mawr i Sandra a Mike a briododd ar ddydd San Ffolant ym Mhlas Caer Rhun, Conwy.  Dyma gasgliad byr o luniau - bydd rhagor i'w gweld maes o law ar y brif wefan.


Huge congrats to Sandra and Mike who got married at Caer Rhun Hall, Conwy on Valentines Day.  Here's a short collection of images - the full set will be available shortly on the main website.

© Geraint Thomas, Panorama 2015 - Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved