Panorama

Saturday, 19 March 2016

Eleri & Adam

Llongyfarchiadau mawr i Eleri ac Adam a briododd Ddydd Sadwrn diwethaf yn Eglwys Santes Fair Caernarfon, gan ddilyn yng ngwesty Seiont Manor.  Diwrnod braf, ac er i gymru golli yn y rygbi - roedd digonnedd o hwyl i'w gael.  Joiwch y casgliad bach 'ma o luniau. 


© Geraint Thomas, Panorama, 2016 - Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved