Panorama

Monday, 27 January 2014

Catrin & Robin

Llongyfarchiadau mawr i Catrin a Robin ar eu priodas Nos Galan yn Aberdyfi - a daeth y duwiau tywydd i wenu eto ynghanol yr holl stormydd.  Joiwch y lluniau - bydd y set gyflawn yn cynnwys y lluniau ffurfiol i'w gweld maes o law ar y brif wefan.


© Geraint Thomas, Panorama 2014 Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved