Panorama

Saturday, 27 August 2011

Ellen & Paul

Llongyfarchiadau mawr i Ellen a Paul ar eu priodas Ddydd Iau yn Nant Gwrtheyrn.  Roedd y gwesteion i gyd (bron!) yn glud yn y neuadd pan ddaeth y glaw!  Tydw i erioed wedi cyfarfod cwpwl sydd wedi llwyddo i drefnu mellt a tharannau fel cyfeiliant i'r briodferch gerdded i lawr yr 'aisle', ac roedd y glaw a ddilynodd yn feiblaidd!  Ond wedi aros, llwyddwyd i gael ambell i siot tu allan, ac wedi cael benthyg 4x4, llwyddwyd i gael siots o'r ddau ar y traeth. Pob hwyl i'r ddau ar eu mis mel yn Mecsico, mi fydd y set gyflawn o luniau i'w gweld ar y brif wefan maes o law.

Congratulations to Ellen and Paul who got married amongst biblical rain in Nant Gwrtheyrn on Thursday.  Being able to arrange thunder and lightning to greet Ellen as she walked down the aisle in no mean feat, not even Will and Kate could manage that!  Thanks to Al for taking us down to the beach in his 4x4 - it was definelely worthwhile.  All the best to the happ couple on their honeymoon in Mexico, the full set of images will appear on the main website in due course. All the best Mr & Mrs Jones!

© Geraint Thomas 2011 All Rights Reserved