Panorama

Thursday, 18 August 2011

Gwibdaith Hen Fran a Criw Karate Marvin

Dyma ddwy photoshoot ddifyr yn ddiweddaar - siots newydd ar gyfer y band 'Gwibdaith Hen Fran' yn dilyn newid ynm mhersonel a denamics y band a siols cyhoeddusrwydd i Ysgol 'martial arts' Marvin Pritchard im Mhorthmadog.

 

© Geraint Thomas 2011

No comments:

Post a Comment