Panorama

Monday, 24 October 2011

Awel & Mark

Llongyfarchiadau mawr i Awel a Mark a briododd Ddydd Sadwrn yng Nghapel Glanrhyd gan ddilyn ym Meifod.  Pob hwyl i'rr dau ohonoch ar eich mis mel.

Dyma ddetholiad byr o'r llunia', ac fel arfer bydd y set gyflawn i'w gweld ar y brif wefan maes o law.


© Geraint Thomas, Panorama 2011 Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved