Panorama

Wednesday, 19 December 2012

Sioned & Jamie

Llongyfarchiadau mawr i Sioned a Jamie a briododd yn ddiweddar yng Nghapel Eglwys y Waun, Waunfawr, ac yn dilyn 10 munud gwyntog i fyny yng Nghefn Du, Meifod.  Pob hwyl i'r ddau.
© Geraint Thomas 2012 - Cedwir pob Hawl - All Rights Reserved


Friday, 23 November 2012

Suzanne & Ian

Congratulations to Suzanne & Ian (now Mr & Mrs Robinson) who married recently at the beautiful setting of Beddgelert followed by the even-more-stunning Nant Gwrtheyrn.  More sun and another stunning sunset.  enjoy!

© Geraint Thomas 2012 All Rights Reserved