Panorama

Saturday, 9 January 2016

Rhian & Ian

Llongyfarchiadau mawr i Rhian ac Ian a briododd ychydig cyn y Nadolig yng Nghapel Smyrna, Llangefni ac yna yng ngwesty Treysgawen.  Dyma gasgliad bach o luniau i aros pryd. Diolch o galon i Willis am helpu ar y diwrnod efo'r lluniau. Huge thanks Willis for the second shooting on the day - I couldn't have done it without you.


© Geraint Thomas 2016 - Cedwir Pob hawl - All Rights Reserved