Panorama

Tuesday, 30 July 2013

Roz & Dan

Llongyfarchiadau mawr i Roz a Dan a briododd wythnod diwethaf yng Nghastell Bodelwyddan gan ddilyn yn y Ganolfan Reolaeth ym Mhrifysgol Bangor.  Oherwydd y tywydd braf cafwyd y dawnsio gwerin a'r parti nos y tu allan ar y lawnt - cyfle am luniau arbennig.  Pob hwyl i'r ddau ar eu mis mel yn Tanzania a Zanzibar.  Bydd mwy o flogiau i ddilyn - mae gen i dipyn o waith dal i fyny!

Congratulations to Roz and Dan who got married last week in Bodelwyddan Castle followed by reception at the Management Centre in Bangor University.  Due to the fantastic weather the ceilidh dancing and evening paty was moved to the lawn outside - great for photos!  All the best to you both on honeymoon in Tanzania and Zanzibar.  More blogs to follow - some catching up to do after a busy week!


© Geraint Thomas 2013 Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved