Panorama

Saturday, 5 November 2011

Lansio'r Llyfr - Book Launch

Diolch yn fawr iawn i bawb a lwyddodd i ddod i lansiad y llyfr yn y Galeri, Caernarfon Nos Iau.  Sori na ches i gyfle i gael swrs efo tri chwarter y bobol a ddaeth - mi oedd hi'n rhu brysyr!

Mae'r llyfr bellach allan yn y siopa (yn cynnwys oriel Panorama, neu'r wefan  www.everybodysmile.biz/cgi-bin/public.cgi?form_status=OrderDirect&Params=886|140263&ss=1 mynnwch eich copi!


Many thanks to all who managed to make it to the book launch on Thursday evening.  Apologies to most of you for not getting around to having a word on the night - it was sooo busy!

This bi-lingual book is now available in all good bookshops as well as Panorama, Caernarfon, as well as at www.everybodysmile.biz/cgi-bin/public.cgi?form_status=OrderDirect&Params=886|140263&ss=1 ensure your copy now!

Wednesday, 2 November 2011

Carol & Rodney

Congratulations to Carol and Rodney on your wedding on Friday in Meifod. I'm soooooooo glad that you chose the Friday and not the Saturday - which would have been another monsoon!

Here's a few of the images of the day.

© Geraint Thomas, Panorama 2011 All Rights Reserved

Monday, 24 October 2011

Awel & Mark

Llongyfarchiadau mawr i Awel a Mark a briododd Ddydd Sadwrn yng Nghapel Glanrhyd gan ddilyn ym Meifod.  Pob hwyl i'rr dau ohonoch ar eich mis mel.

Dyma ddetholiad byr o'r llunia', ac fel arfer bydd y set gyflawn i'w gweld ar y brif wefan maes o law.


© Geraint Thomas, Panorama 2011 Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved