Panorama

Monday, 30 June 2014

Elsbeth & Hywel

Llongyfarchiadau mawr i Elsbeth a Hywel a briododd Ddydd Sadwrn yn Nghapel Seilo, Nant Gwrtheyrn - a do, mi gadwodd y glaw draw!  Dyma gasgliad byr, fel arfer o luniau i aros pryd, bydd y set gyflawn i'w gweld yma maes o law. Joiwch!
© Geraint Thomas, Panorama 2014 - Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved