Panorama

Thursday, 12 June 2014

Lois & Huw

Llongyfarchiadau mawr i Lois a Huw a briododd Ddydd Sadwrn yng Nghapel Henllan, Dinbych, gan ddilyn ym Mhlas Isaf, Corwen.  Yn dilyn glaw y bore yn Henllan - daeth yr haul i wenu yng Nghorwen.  Dyma gasgliad bach o luniau i aros pryd - bydd y set gyflawn i'w gweld yma maes o law.


Hawlfraint Geraint Thomas, Panorama 2014 - Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved

No comments:

Post a Comment