Panorama

Wednesday, 19 December 2012

Sioned & Jamie

Llongyfarchiadau mawr i Sioned a Jamie a briododd yn ddiweddar yng Nghapel Eglwys y Waun, Waunfawr, ac yn dilyn 10 munud gwyntog i fyny yng Nghefn Du, Meifod.  Pob hwyl i'r ddau.
© Geraint Thomas 2012 - Cedwir pob Hawl - All Rights Reserved