Panorama

Monday, 26 January 2015

Naomi & Tom

Llongyfarchiadau mawr i Naomi a Tom a briododd 'chydig ddyddiau cyn y Nadolig in eglwys Llangefni, gan ddilyn ymlaen yng Ngwesty Treysgawen.  Ar ddydd byrraf y flwyddyn roedd digon yn digwydd i lenwi'r diwrnod yma i bawb - a digonnedd o hwyl.

Joiwch y casgliad bach yma o luniau - bydd y set gyflawn yn barod toc.© Geraint Thomas 2015 - Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved