Panorama

Friday, 25 September 2015

Catrin & Rhys

Llongyfarchiadau mawr i Catrin a Rhys a briododd yn ddiweddar yn Llanbedrgoch, Ynys Mon - yng nghapel y pentre ac mewn pabell ar dir cartref Catrin .


Dyma gasgliad bychan o luniau yn ol yr arfer - bydd y set gyflawn yn dilyn yn fuan.
© Geraint Thomas, Panorana 2015 - Cedwir Pob hawl - All Rights Reserved