Panorama

Friday, 29 May 2015

Sophie & Grant

Llongyfarchiadau mawr i Sophie a Grant a briododd Ddydd Sadwrn yn Nant Gwrtheryrn - gyda tywydd gwych i'w gael lawr yn y Nant - dyma 'chydig o luniau.

Huge congratulations to Sophie and Grant who got married at Nant Gwrtheyrn on Saturday - with the sun shining all day at the Nant - here's some pics. Enjoy.© Geraint Thomas, Panorama 2015 - Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved