Panorama

Monday, 30 July 2012

Sophie & Tom

Congratulations to Sophie and Tom who recently got married at Bangor Cathedral, followed by reception at BronEifion, Cricieth.  Here's a brief selection of some of the informal shots - the full set will be available, as usual on the main website in due course.
© Geraint Thomas 2012 All Rights Reserved - Cedwir Pob Hawl


Monday, 16 July 2012

Lisa & Aaron

Llongyfarchiadau mawr i Lisa ac Aaron ar eich priodas yng Nghapel Bwlan, Llandwrog gan arwain ymlaen i Nant Gwrtheyrn ar gyfer y wledd.

Dyma ddetholiad byr o'r lluniau - fel arfer bydd y set gyflawn i'w gweld ar y brif wefan maes o law.

Gwyliwch allan am y 'Stig' yn gyrru'r car priodas!

Pob hwyl i'r ddau ar eu mis mel yn yr Eidal.© Geraint Thomas, Panorama 2012 - Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved