Panorama

Friday, 6 July 2012

Lisa & Guto

Llongyfarchiadau mawr i Lisa a Guto ar eu priodas yn Nant Gwrtheyrn ddydd Sadwrn.  Ac o'r diwedd daeth yr haul i oleuo'r prynhawn (rhaid oedd cael cadarnad mai dyna be' oedd o).   Roedd cael cyfle i dynnu lluniau i lawr ar y traeth yn wych, gyda golau hwyr, cynnes yn taro lliw bendigedig dros Borth y Nant.

Fel arfer, detholiad o luniau sydd yma - bydd y set gyflawn i'w gweld maes o law ar y brif wefan.

Pob hwyl i'r ddau ohonoch ar eich mis mel.

Hawlfraint Geraint Thomas, Panorama 2012 Cedwir Pob Hawl

No comments:

Post a Comment