Panorama

Monday, 30 September 2013

Hayley & Stephen

Llongyfarchiadau mawr i Hayley a Stephen a briododd Ddydd Sadwrn yn Eglwys Crist, Y Bala. Rhaid oedd ymweld a Llyn Tegid am ychydig o lunia', ac ymlaen i Abatgy Maenan, Llanrwst am barti!  Dyma ddetholiad byr o lunia' bydd y set gyflawn i'w gweld yma maes o law.

Congratulations to Hayley and Stephen who got married on Saturday at Christ Church, Bala.  Following a de-tour to Llyn Tegid, we headaed off to Maenan Abbey, Llanrwst for the party.  Here's a brief collection of images, the full set will be available here in due couse.© Geraint Thomas 2013 - Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved