Panorama

Friday, 20 May 2016

Joanne & Antony

Llongyfarchiadau mawr i Joanne ac Antony a briododd yn ddiweddar yn Nant Gwrtheyrn.  O'r diwedd daeth yr haul i wenu arnom ni - sydd yn gwneud byd o wahaniaeth ar ddiwrnod priodas.

Huge congratulations to Joanne and Antony who got married at Nant Gwrtheyrn.  Finally we got the weather we'd been wishing for - which makes a world of difference on a wedding day!

© Geraint Thomas, Panorama 2016 - Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved