Panorama

Monday, 29 October 2012

Bethan & Gwyn

Llongyfarchiadau mawr i Bethan a Gwyn ar eu priodas yn ddiweddar yn Seiont Manor, Llanrug.  Diwrnod llawn hwyl - mwynhewch y lluniau.

Congratulations to Bethan and Gwyn who recently got married at Seiont Manor in Llanrug.  A fun-filled day - enjoy the photos.


© Geraint Thomas 2012 All Rights Reserved - Cedwir Pob HawlFriday, 19 October 2012

Fiona & Andrew

Huge Congrats to Fiona and Andy who got married recently at St Mary's Church in Beaumaris followad by the reception at Seiont Manor in Llanrug.  The full set of images will follow soon - enjoy.

© GeraintThomas 2012 All Rights Reserved