Panorama

Thursday, 4 October 2012

Helen & Martin

Llongyfarchiadau i helen a Martin ar eu priodas yn ddiweddar yn eglwys Llanfair yn y Cwmwd ger Dwyran, Ynys Mon, gan ddilyn ym Meifod, Bontnewydd.

'Joiwch y casgliad bychan yma o'r lluniau!
© Geraint Thomas 2012 Cedwir pob Hawl - All Rights Reserved

No comments:

Post a Comment