Panorama

Wednesday, 17 June 2015

Kathy & Neil

Llongyfarchiadau i Kathy a Neil a briododd yn ddiweddar yn Bron Eifion, Cricieth.  Dyma 'chydig o luniau, fel arfer o'r briodas.
Thursday, 11 June 2015

Eiddwen & Aled

Llongyfarchiadau mawr i Eiddwen ac Aled a briododd yn ddiweddar yn Eglwys Gaerwen, gan ddilyn yng Ngwesty Treysgawrn, Llangefni.  Diwrnod llawn o hwyl ac emosiwn - dyma 'chydig o lunia'.
© Geraint Thomas, Panorama 2015 - Cedwir Pob Hawl - All RIghts Reserved