Panorama

Tuesday, 6 October 2015

Beth & Aron

Llongyfarchiadau mawr i Beth ac Aron a briododd yn ddiweddar yng Nghapel Waunfawr, gan ddilyn yn Ngwesty Deganwy Quay.  Dyma gasgliad bychan o luniau i aros pryd - bydd y set gyflawn i'w gweld ar y brif wefan yn fuan iawn.

© Geraint Thomas 2015 - Cedwir pob Hawl - All Rights Reserved