Panorama

Monday, 25 November 2013

Stephanie & Martin

Llongyfarchiadau mawr i Stephanie a Martin a briododd yn ddiweddar yn eglwys Llanberis gan ddilyn ym Meifod.  Dyma ddetholiad bychan yn ol yr arfer - bydd y set gyflawn i'w gweld maes o law yma .© Geraint Thomas 2013 - Cedwir Pob Hawl - All Rights ReservedMonday, 18 November 2013

Fflur & Rhys

Llongyfarchiadau mawr i Fflur a Rhys a briododd yn diweddar yn Nhreysgawen , Ynys Mon.  Fel y gwelwch - Calan Gaeaf oedd y thema - a 'doedd 'na 'run pwmpen ar ol yn Ngogledd Cymru wedi i Fflur a Rhys orffen addurno!  Detholiad bychan o luniau sydd yma - bydd y set gyflawn i'w gweld ar y brif wefan maes o law.