Panorama

Monday, 18 November 2013

Fflur & Rhys

Llongyfarchiadau mawr i Fflur a Rhys a briododd yn diweddar yn Nhreysgawen , Ynys Mon.  Fel y gwelwch - Calan Gaeaf oedd y thema - a 'doedd 'na 'run pwmpen ar ol yn Ngogledd Cymru wedi i Fflur a Rhys orffen addurno!  Detholiad bychan o luniau sydd yma - bydd y set gyflawn i'w gweld ar y brif wefan maes o law.No comments:

Post a Comment