Panorama

Monday, 4 November 2013

Emma & Gareth

Llongyfarchiadau mawr i Emma a Gareth a briododd wythnos diwethaf yn Seiont Manor, Llanrug. Welis a lliwiau'r Hydref oedd y thema - a thywydd Hydrefol a gafwyd.  Dyma ddetholiad byr o'r lluniau - bydd y set gyflawn i'w gweld yma maes o law.  Dyma'r gyntaf o bedair priodas yn ystod wythnos hanner tymor - gwyliwch y gofod!

Huge congrats to Emma and Gareth who got married at Seiont Manor, Llanrug last week - Autumn colours and autumn weather! But luckily - enough wellies to go 'round!  The full set of images for this wedding can be seen here in due course.  This was the first of four weddings in half-term week - so watch this space!
© Geraint Thomas, Panorama 2013 - Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved
No comments:

Post a Comment