Panorama

Tuesday, 25 June 2013

Gwenan & Arwel

Llongyfarchiadau mawr i Gwenan ac Arwel a briododd Ddydd Sadwrn yng nghapel Dwyran, Ynys Mon, gan ddilyn yng Ngwesty Bae Trearddur, gan basio heibio Ynys Lawd wyntog iawn ar y ffordd i gael llunia' wrth y goleudy.  Pob lwc i'r ddau i'r dyfodol, yn enwedig ar eu mis mel yn Bali!

Bydd y set gyflawn o luniau i'w gweld ar y brif wefan www.panorama-cymru.com maes o law.© Geraint Thomas 2013 - Cedwir pob Hawl - All Rights Reserved