Panorama

Monday, 3 June 2013

Lowri a Rhion

Llongyfarchiadau mawr i Lowri a Rhion a briododd Ddydd Llun diwethaf yng nghapel Pendref, Rhuthun, gan ddilyn yng Nghastell Rhuthun.  Dyma'r diwrnod y rhedodd y lwc allan efo'r tywydd! Serch hynny, cafyd diwrnod penigamp, yn enwedig ar derfyn y dydd, pryd y cyhoeddodd Lowri a Rhion newyddion da i'w holl deulu a ffrindiau yn ystod y ddawns gynta'.

Dyma ddetholiad bychan o luniau'r dydd, yn ol yr arfer - nydd y set gyflawn i'w gweld ar y brif wefan maes o law.  Mwynhewch!


© Geraint Thomas, Panorama 2013 - Cedwir Pob Hawl1 comment: