Panorama

Monday, 13 August 2012

Hayley & Ian

Llongyfarchiadau mawr i Hayley ac Ian a briododd yn ddiweddar yn eglwys Llanddinorwig, Deiniolen, gan ddilyn ym Mhlas Rhianfa rhwng Porthaethwy a Beaumaris.  Dau leoliad newys i mi, ac un o'r priodasau cyntaf erioed ym Mhlas Rhianfa - dau leoliad gwerth chweil, a digon o destun lluniau.

Pob lwc i'r ddau ar eu mis mel, bydd y set gyflawn i'w gweld ar y brif wefan o fewn ychydig ddyddiau.
© Geraint Thomas 2012 All Rights Reserved - Cedwir Pob Hawl

Friday, 10 August 2012

Katie & Sam

Huge congrats to Katie and Sam who got married recantly at Beddgelert church, followed by a marquee reception at Cae Du Campsite, where we just about managed to get away with the weather.

All the best to the happy couple on their honeymoon in Cuba, here's a brief selection of images to keep you going 'till the full set is up un the main website.© Geraint Thomas 2012  All Right Reserved