Panorama

Tuesday, 27 September 2011

Hayley & Arwel - Eglwys Beddgelert a Craflwyn

Llongyfarchiadau mawr i Hayley ac Arwel a briododd yn Eglwys Beddgelert Ddydd Sadwrn.  Er i'r nefoedd agor yn y bore daeth yr haul allan yn y p'nawn.  Cafodd Ela a Cian eu bedyddio ar ddiwedd y gwasanaeth wrth i'r teulu bach gerdded i fyny'r 'aisle'.  Gwyliwch allan am bysgodyn Cian a oedd yn eistedd ar y 'Top Table', a'r perfformiad dawnsio disgo gan Beca i gloi'r noson.

Pob hwyl i'r ddau - mi fydd y set gyflawn o luniau i'w gweld ar y brif wefan maes o law.


© Geraint Thomas 2011 Cedwir Pob Hawl All Rights Reserverd