Panorama

Tuesday, 26 July 2011

Priodas Angharad a Simon, Hendre Hall, Talybont

Llongyfarchiadau mawr i Angharad a Simon ar eu priodas Ddydd Sadwrn yn Hendre Hall.  Eto - Haul!!!!! :)

Er fy mod wedi llwyddo i ypsetio gyrrwr y car am byth wrth wneud iddo yrru'r 'Rolls' i fyny ffyrdd bychan gwledig Nant Ffrancon (wps!) roedd y lleoliad yn anhygoel, ac yn rhoi cyfle i gael lluniau ychydig yn wahanol i'r arfer. (wedi'r cyfan mae'r lluniau yn para am byth - mi fydd y 'scratches' wedi diflannu efo 'chydig o T-Cut!! ;).

Diolch i Dave Willis am ei help ar y dydd, a bydd llunia' trwy lygaid eraill yn rhoi gwedd arall ar y diwrnod.

Dyma rai o'r llunia' o'r diwrnod - bydd mwy yn dilyn cyn bo hir.

___________________________________________


Huge congrats to Angharad and Simon on their wedding on Saturday in Hendre Hall.  And was that the sun or the moon (I can't remember the difference!).  Having thoroughtly pissed off the car driver (sorry!!) by taking A+S up to Nant Ffrancon for pics the location turned out well, with an altogether unique set of intimate shots.  (the images are eternal - the scratches will come away with a little T-Cut!!)

Amazing speeches had the guests in stitches and the bride and groom in blushes.

Thanks to Dave Willis for being a willing second shooter - the images as seen through other eyes will be a huge bonus for the final edit.

Here are some of the images - more will follow on the main website soon.


© Geraint Thomas, Panorama 2011 Cadwir Pob Hawl All Rights Reserved