Panorama

Monday, 11 July 2011

Priodas Branwen a Gwion Capel, Dolgellau a Plas Isaf, Corwen

Llongyfarchiadau mawr i Branwen a Gwion a briododd Ddydd Gwener yn Nolgellau, ac er gwaetha'r dilyw, llwyddodd yr haul i wenu erbyn cyrraedd Plas Isaf.

Dyma ddetholiad o'r llunia' anffurfiol o'r dydd - bydd y set lawn i'w gweld ar y brif wefan cyn bo hir.

Diolch i Erin am helpu ar y dydd, a hefyd tyrwy'r wythnos. Fel y gwelwch mae nifer o'i lluniau wedi eu cynnwys yn y blog.

Pob hwyl i Branwen a Gwion ar eu mis mel yng Nghaeredin.
© Erin Alaw Jones 2011

© Erin Alaw Jones 2011© Erin Alaw Jones 2011© Erin Alaw Jones 2011


© Erin Alaw Jones 2011

© Erin Alaw Jones 2011
© Geraint Thomas 2011 Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved

No comments:

Post a Comment