Panorama

Monday, 4 July 2011

Priodas Rhian ac Iwan, Capel Horeb, Penrhyn Coch, Aberystwyth a Gwrsty'r Conrah

Llongyfarchiadau mawr i Rhian ac Iwan a briododd Ddydd Sadwrn.  Diolch am dywydd braf o'r diwedd! Dyma ddetholiad bychan o'r llunia' - bydd y set gyflawn i'w gweld ar y brif wefan cyn bo hir.

Pob hwyl ar eich mis mel yn Sardinia.
© Geraint Thomas, Panorama 2011 Cedwir pob Hawl
© Geraint Thomas, Panorama 2011 All Rights Reserved

No comments:

Post a Comment