Panorama

Thursday, 31 May 2012

Elin & MarkLlongyfarchiadau mawr i Elin a Mark a briododd Ddydd Sadwrn yn Eglwys Gaerwen, gan ddathlu ym Meifod ar ddiwrnod mwyaf heulog y flwyddyn hyd yn hyn.

Dyma ddetholiad byr o rai o'r lluniau anffurfiol - bydd y set gyflawn i'w gweld ar y brif wefan maes o law (fel arfer!).

(c) Geraint Thomas 2012 Cedwir pob hawl - All Rights Reserved