Panorama

Thursday, 17 May 2012

Laurence & Stijn

Llongyfarchiadau mawr i Laurence a Stijn o Wlad Belg ar eu priodas Ddydd Sadwrn yng Nghapel y Cysegr, Bethel.  Am y tro cyntaf i mi cafwyd trip i fyny i Ben y Gwryd mewn bws i'r holl westeion yn dilyn y gwasanaeth, gan aros i yfed siampen yno. Daeth yr haul i dywynu yn y Seiont Manor ar gyfer y wledd.

Congratulations to Laurence & Stijn from Belgium on their wedding on Saturday in Bethel, followed by a sightseeing tour of Snowdonia including a stop at the Nant Gwynant viewpoint for Champagne and photos.  The sun came out at Seiont Manor for the wedding breakfast.
No comments:

Post a Comment