Panorama

Sunday, 27 February 2011

Llond Lle o Blant

Hanner tymor yr ysgolion, a'r dre yn deffro wedi deufis a drwmgwsg.  Y stiwdio'n llawn o deuluoedd a plant yn cael tynnu eu lluniau.  Dyma  rai. Diolach i bawb am fod yn blant da (a rhai o'r rhieni hefyd).

Half term, and Caernarfon wakes up after a couple of months of slumber, and the studio's full with families, kids and babies, here's a few. 


All Rights Reserved  Cedwir Pob Hawl - Geraint Thomas 2011

Saturday, 19 February 2011

Nia a Dylan, Meifod 18-2-2011

Diolch i Nia a Dylan am ddiwrnod arbennig ym Meifod ddoe.  Digon o fwyd, digon o ddiod a digon o hwyl!

Pob hwyl i chi'ch dau yng Nghaeredin ac i'r dyfodol.

Dyma gasgliad bychan o'r lluniau mwy anffurfiol, gan gyfleu peth o hwyl y dydd.
© Geraint Thomas 2011. Cedwir pob hawl.