Panorama

Thursday, 3 February 2011

Plant bach a bybls.

Dyma rai o'r plant sydd wedi bod ddigon dewr i fentro trwy oerfel diwedd Ionawr i gael tynnu lluniau'n y stiwdio.  Some of the brave little souls who've braved the elements to visit the studio in the past couple of weeks.


Diolch i bawb am fod yn blant mor dda!

No comments:

Post a Comment