Panorama

Monday, 24 September 2012

Jo & Chris

Huge congrats to Jo and Chris who got married recently in Sant Tysulio Church, Menai Bridge, and following on for the 'do' at Meifod!

The full edit will be available soon on the main website, but in the meantime enjou this brief selection.
© Geraint Thomas 2012 - All Rights Reserved

Tuesday, 18 September 2012

Eilir & Andreas

Llongyfarchiadau mawr i Eilir ac Andreas a briododd ddechrau'r mis yn Eglwys Clynnog, gan ddilyn yn Nant Gwrtheyrn - cafwyd diwrnod gret - a dim pwysau ar y ffaith fod Andreas yn ffotograffydd priodasau proffesiynnol ei hun!  Gwyliwch am y camera bach ar ben y gacen briodas!


© Geraint Thomas 2012 - Caedwir Pob Hawl, All Rights Reserved