Panorama

Wednesday, 12 September 2012

Delyth & Dave

Mi ydw i yn ol ar drywydd y blog!  Wedi mis prysur yn gorffen llyfr a'i gael i'w wely , mi 'dwi 'nol efo'r gwaith bara-menyn.  Mwy am y llyfr yn ddiweddarach.

Llongyfarchiadau mawr i Delyth a Dave a briododd yn ddiweddar yn Eglwys Llandwrog, gan ddilyn ym Mroneifion, Cricieth.  Roedd digon i gerddoriaeth i lenwi'r dydd, gan fod y ddau yn gerddorion eu hunain.  Mwynhewch y lluniau.

Back on the case with the blog, after a hactic month getting my second book to bed. Back to the bread and butter stuff - more about the book later.

Congratulations to Delyth and Dave who recently got married at Llndwrog Church, following on at Bron Eifio, Cricieth.  Music was the theme of the day - with both bride and groom being musicians themselves. Enjoy the pictures!
© Geraint Thomas, Panorama 2012 - Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved 
No comments:

Post a Comment