Panorama

Tuesday, 18 September 2012

Eilir & Andreas

Llongyfarchiadau mawr i Eilir ac Andreas a briododd ddechrau'r mis yn Eglwys Clynnog, gan ddilyn yn Nant Gwrtheyrn - cafwyd diwrnod gret - a dim pwysau ar y ffaith fod Andreas yn ffotograffydd priodasau proffesiynnol ei hun!  Gwyliwch am y camera bach ar ben y gacen briodas!


© Geraint Thomas 2012 - Caedwir Pob Hawl, All Rights Reserved


1 comment:

  1. Diolch Geraint :) Hapus dros ben gyda dy luniau di, diolch yn fawr i ti. Fyddwn mewn cysylltiad unwaith fyddwn nol or mis mel. Hwyl am y tro, Eilir :)

    ReplyDelete