Panorama

Tuesday, 28 May 2013

Sharon & Andy

Llongyfarchiadau mawr i Sharon ac Andy o Nantwich yn Swydd Gaer ar eu priodas Ddydd Sadwrn yn eglwys Beaumaris, gan ddilyn ym Mhlas Rhianfa, Porthaethwy.  Dau leoliad gwych ar gyfer priodas, a phrodiad newydd - tynnu lluniau tylluan yn cludo'r modrwyau i lawr i'r priodfab.

Huge congrats to Sharon and Andy on their wedding on Saturday in Beaumaris Church, followed by reception at Plas Rhianfa, Menai Bridge - two cracking locations!  A first for me was the owl bearing the rings down the aisle, and as rewards for completing the task - was invited to the reception!


© Geraint Thomas 2013 Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved