Panorama

Monday, 20 May 2013

Jen & Glen

Llongyfarchiadau mawr i Jen a Glen o Swydd Northampton ar eu priodas ddiweddar yng ngwesty Meifod ym Montnewydd ger Caernarfon.  Dyma ddetholiad o'r lluniau,  cadwch olwg am y lluniau o'r Casino!

Congratulations to Jen & Glen from Northamptonshire on their recent wedding at Meifod country house in Bontnewydd, Caernarfon.   Here's a brief selection of the images, keep an eye out for the images of the casino!

© Geraint Thomas, Panorama 2013 - Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved

1 comment:

  1. Wedi dal golygfeydd hyfryd ar wynebau'r gwesteion ! Da iawn,,

    ReplyDelete