Panorama

Monday, 4 April 2016

Fiona & Alan

Llongyfarchiadau mawr i Fiona ac Alan a briododd yn ddiweddar yn Nant Gwrtheyrn.  Er i ni gael y tywydd gwaethaf ers tro daeth y cyfan at ei gilydd yn y pendraw.  Pob lwc i'r ddau ar eu bywyd priodasol.

Huge congrats to Fiona and Alan who got married in Nant Gwrtheyrn recently.  Despite the monsoon conditions the spirits were high, and good fun was had by all!  All the best to you both in married life - enjoy the pics.© Geraint Thomas 2016 - Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved