Panorama

Monday, 31 March 2014

Catherine & Ian

Llongyfarchiadau i Catherine ac Ian a briododd yng ngwesty Seiont Manor Ddydd Sadwrn - a phob hwyl i'r ddau ar eu mis mel yn Kenya.  Dyma gasgliad o lunia' i aros pryd.

Congratulations to Catherine and Ian who got married on Saturday at Seiont Manor near Caernarfon, and all the best on honeymoon in Kenya (brings back memories!).  Here's a few images to keep you going.© Geraint Thomas. Panorama 2014 - Cedwir Pob Hawl - All Rights ReservedMonday, 24 March 2014

Keri & James

Llongyfarchiadau mawr i Keri a James a briododd Ddydd Sadwrn yng Nghapel Glanrhyd, Llanwnda gan ddilyn yng ngwesty Meifod, Bontnewydd - gyda thaith fer 'rownd y Foryd i gael lluniau ar y ffordd.  Dyma un neu ddau o luniau i aros pryd - bydd y set gyflawn ar y brif wefan maes o law.

Congratulations to Keri and James who got married in Capel Glanrhyd on Saturday followed by a short jaunt round the Foryd before reception at Meifod, Bontnewydd.  As usual, here's a few shots to keep you going the full set will appear here in due course.


© Geraint Thomas, Panorama 2014 - Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved