Panorama

Wednesday, 27 August 2014

Rhona & Mike

Llongyfarchiadau mawr i Rhona a Mike a briododd yn ddiweddar yn Nant Gwrtheyrn.  Diwrnod crasboeth o haf, a'r lleoliad gorau yng Nghymru ar gyfer priodasau.  Pob lwc i'r ddau ar eu bywyd priodasol - dyma 'chydig o luniau.

Congratulations to Rhona and Mike on their wedding recently at Nant Gwrtheyrn. A cracking day in one of the most beautiful locations in Wales for weddings.  All the best to you both in your married life together - here's a few pics.© Geraint Thomas, Panorama 2014 - Cedwir Pob Hawl


Tuesday, 19 August 2014

Saran & Celfyn

Llongyfarchiadau mawr i Saran a Celfyn a briododd yn ddiweddar yng Ngwesty'r Victoria, Llanberis.  Yn dilyn y brecwast priodas aeth gwesteion y briodas i gyd am drip ar Lyn Padarn - lle gwell ar noson braf.  Pob hwyl i'r ddau - dyma flas o'r diwrnod.
© Geraint Thomas, Panorama 2014 - Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved