Panorama

Friday, 8 August 2014

Gemma & Paul

Llongyfarchiadau mawr i Gemma a Paul (neu Malcolm i'w ffrindiau - son am conffiwsing!)  ar eu priodas ddiweddar yng Nghapel Ifan, Llannerchymedd, gan ddilyn yng ngwesty Meifod.

Er gwaeth glaw'r bore cafwyd digon o dywydd sych i dynnu lluniau yn y p'nawn.

Joiwch y lluniau.


Hawlfraint Geraint Thomas, Panorama - Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved


No comments:

Post a Comment