Panorama

Wednesday, 27 August 2014

Rhona & Mike

Llongyfarchiadau mawr i Rhona a Mike a briododd yn ddiweddar yn Nant Gwrtheyrn.  Diwrnod crasboeth o haf, a'r lleoliad gorau yng Nghymru ar gyfer priodasau.  Pob lwc i'r ddau ar eu bywyd priodasol - dyma 'chydig o luniau.

Congratulations to Rhona and Mike on their wedding recently at Nant Gwrtheyrn. A cracking day in one of the most beautiful locations in Wales for weddings.  All the best to you both in your married life together - here's a few pics.© Geraint Thomas, Panorama 2014 - Cedwir Pob Hawl


No comments:

Post a Comment